BARBARA
www.barbara-grodek.pl | Gródek nad Dunajcem | tel: 693 985 757

cennik

regulamin ośrodka wypoczynkowego BARBARA

Serdecznie witamy Państwa w Ośrodku Wypoczynkowym Barbara. Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszych progach. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

1. Domek w Ośrodku wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 12.00 dnia następnego.
3. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do Ośrodka podczas meldowania.
4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w ośrodku w trakcie jego trwania, nie jest zwracana opłata za resztę pobytu.
5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości oraz podpisanie karty meldunkowej.
6. Zatrzymanie domku po godz. 14.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
7. Życzenie przedłużenia pobytu w Ośrodku Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
8. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności domków.
9. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać w domku od godz.10.00 do 22.00.
10. Gość Ośrodka nie może przekazywać domku innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
11. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie uiścił należnych opłat, rażąco naruszył Regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku bądź zakłócił pobyt gości i funkcjonowanie Ośrodka.
12. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 06.00 dnia następnego.
13. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
14. Gość Ośrodku ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Ośrodka wywołane jego działaniem bądź też osób przez niego zaproszonych.
15. Dzieci na terenie Ośrodka muszą pozostać pod opieką dorosłych.
16. Ośrodek świadczy usługi zgodnie za swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie ich Recepcji, co umożliwi Dyrekcji natychmiastowa reakcję.
17. Każdorazowo opuszczając domek Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
18. Za zagubienie klucza pobierana jest opłata 100 zł brutto.
19. Dozwolone jest wprowadzanie zwierząt na teren Ośrodka zgodnie z regulaminem dotyczącym zwierząt.
20. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pomieszczenia. Koszt 200 zł.
21. Za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka dyrekcja i obsługa nie odpowiada

Życzymy miłego pobytu.

zwierzęta w ośrodku wypoczynkowym BARBARA

1.Zgodę na pobyt zwierzęcia w domkach wydaje recepcjonistka.
2.Koszt pobytu każdego zwierzęcia w domku wynosi 10zł / dobę.
3.Tylko zwierzęta domowe (psy, koty) mogą przebywać w domkach.
4.W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt (głównie psów) obsługa będzie brała pod uwagę ich temperament oraz wytresowanie.
5.Zwierzęta powinny być trzymane w domkach właścicieli . Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
6.Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji, oraz innych publicznych miejsc na terenie Ośrodka.
7.Jeżeli pościel, w domku, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 100zł.
8.Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu domków.
Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika Ośrodka.
9.Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w domku jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości.
10.Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w Ośrodku i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, Ośrodek zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z domku.
11.Wszystkie szkody w mieniu Ośrodka, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez obsługę, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele.
12.Za nie poinformowanie recepcji Ośrodka o posiadaniu psa w domku zostanie nałożona kara w wysokości 300 zł.
13.UWAGA! Nie akceptujemy psów uznawanych za groźne lub agresywne. Między innymi rasy Pitbull, Rottwiler, Doberman, Dog, Owczarek, Amstaf, Buldog, itd.

regulamin pensjonatu ANNA

Serdecznie witamy Państwa w Pensjonacie „Anna”. Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszych progach. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

1. Pokoje w Pensjonacie wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 12.00 dnia następnego.
3. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do Pensjonatu podczas meldowania.
4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w ośrodku w trakcie jego trwania, nie jest zwracana opłata za resztę pobytu.
5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości oraz podpisanie karty meldunkowej.
6. Zatrzymanie pokoju po godz. 14.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
7. Życzenie przedłużenia pobytu w Pensjonacie Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
8. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
9. Osoby nie zameldowane w Pensjonacie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz.10.00 do 22.00.
10. Gość Pensjonatu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
11. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie uiścił należnych opłat, rażąco naruszył Regulamin Pensjonatu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Pensjonatu lub innych osób przebywających w Pensjonacie bądź zakłócił pobyt gości i funkcjonowanie Pensjonatu.
12. W Pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 06.00 dnia następnego.
13. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
14. Gość Pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Pensjonatu wywołane jego działaniem bądź też osób przez niego zaproszonych.
15. Dzieci na terenie Pensjonatu muszą pozostać pod opieką dorosłych.
16. Pensjonat świadczy usługi zgodnie za swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie ich Recepcji, co umożliwi Dyrekcji natychmiastowa reakcję.
17. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
18. Za zagubienie klucza pobierana jest opłata 100 zł brutto.
19. Pensjonat nie wyraża zgody na przebywanie zwierząt na jego terenie.
20. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pomieszczenia. Koszt 200 zł.
21. Za rzeczy pozostawione na terenie Pensjonatu dyrekcja i obsługa nie odpowiada.

Życzymy miłego pobytu.